Соопштенија

20 февруари 2024

ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ИФ!

Работилница за кариерен развој

 

Драги студенти, со задоволство ве покануваме на првата работилница која ја организираме со цел унапредување на вештините на студентите за кариерен развој. На работилницата ќе дознаете повеќе за тоа како да создадете ваше онлајн портфолио, ваш професионален профил на социјалните мрежи и како подобро да се претставите пред идните работодавачи.
Тема: Создадете го своето онлајн портфолио - како да станете повидливи за идните работодавачи.
Предавач: Елена Костоска
Време: 28.02.2024, од 17:00
Место: Педагошки факултет
Линк за пријавување во описот во био и на стори објавите кај нас @ussukim и @youthactivelycreateopps 
Настанот го организира Универзитетско студентско собрание-УКИМ и Центарот за кариера при УКИМ, со поддршка на Активноста на @usaidnmacedonia за млади кои активно создаваат можности - @youthactivelycreateopps , имплементирана од IESC во партнерство со @radiomof @youtheducationalforum и @ceedhubskopje.

симни документ


19 февруари 2024

ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ИФ!

Torun Students Summer Program in Exact Sciences (TSSP ExSci 2024)

 

The call for the Torun Students Summer Program in Exact Sciences (TSSP ExSci) is now open. The 7th edition of the program will be held this summer at the Faculty of Physics, Astronomy, and Informatics and the Faculty of Mathematics and Computer Science of Nicolaus Copernicus University (NCU) Toruń, Poland.
TSSP ExSci (former TAPS) is an opportunity for undergraduate and graduate students to lead a 4-week-long summer research project under the guidance of experienced researchers from our Faculties in one of the following research fields: Physics, Mathematics, and Computer Science. The participants will be offered accommodation and board on a daily allowance. In the previous edition, we hosted international students from Europe, America, and Asia. Some internships resulted in joint scientific publications and conference contributions. More information on the current edition, including a list of topics and advisors, and application procedure, can be found on the project webpage: https://tssp.umk.pl/exsci/index.html
Please mind the application deadline: March 20th, 2024.
We would greatly appreciate your help. Any questions or suggestions can be sent directly to our email address: taps@umk.pl

 


22 јануари 2024

Niš School 2024: Information, Noise and Physics of Life, June 17-28, 2024

The second edition of the Niš School 2024 on Information, Noise and Physics of Life, will take place from June 17-June 28, 2024 in Niš, Serbia, organized in collaboration between The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP) from Trieste, Italy, the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (MISANU) from Belgrade, Serbia, and Faculty of Sciences and Mathematics (PMF), University of Niš, Serbia.

The Niš School 2024 provides key knowledge about the fundamentals of information theory and statistical physics and about the applications to machine learning, biophysics and bioinformatics, being suitable for Masters and PhD students as well as postdocs.

A limited number of grants are available to support participants with priority given to participants from developing countries.

We would greatly appreciate it if you could forward this news to your collaborators and peers, so that the information can reach all the interested M.Sc. students, PhD students and Postdocs.

The details can be seen at the following link:

https://indico.ictp.it/event/10484


Application deadline: February 20, 2024

The ultimate goals of the school are to expand international collaboration and the exchange of scientific and professional knowledge and experience, and to promote active interactions between students and researchers from developed and developing countries.

The lectures require little or no prior knowledge and aim to equip participants with groundbreaking multidisciplinary research in cutting-edge scientific fields and will be organized in 6 courses of 7 hours and two colloquiums of 3 hours and 30 minutes, that will be delivered by the world’s leading experts in the fields of information, noise, and physics of life.

Courses:

Leticia Cugliandolo (Sorbonne University, France)

Aurélien Decelle (Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Shamik Gupta (TIFR Mumbai, India)

Vojkan Jakšić (McGill University, Canada)

Asja Jelić (ICTP, Italy)

Martin Weigt (Sorbonne University, France)

Colloquiums:

Zorica Stojanović-Radić (PMF, University of Niš, Serbia)

Branimir Todorović (PMF, University of Niš, Serbia)

Upon a selection process, 25 extraordinary attendees will be elected to participate in the school in person. The selection of the attendees will be done by an international team of school officials while striving for gender balance, geographical distribution, and regional development. To help us to accomplish efficient and fair selection, the applicants are kindly requested to prepare a short motivation letter and to ensure two referees (recommenders) of their application which can be contacted during the selection process.

After successful accomplishment of the school, the attendees will be awarded an internationally recognized certificate of participation. With the knowledge they will acquire and valuable contacts they will establish, we sincerely hope to help them to make a solid ground for great steps in their future scientific careers.


22 јануари 2024

Задолжителен систематски преглед за студентите од ПРВА година (22.01.2024 - 02.02.2024 од 07:30 до 12:00)

Студентите на Природно-математичкиот факултет во Скопје да се јават на задолжителен систематски преглед во ЗУ Поликлиника на УКИМ, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ во периодот 22.01.2024 - 02.02.2024 од 07:30 до 12:00 часот.

Повеќе детали во соопштението во прилог.

симни документ


12 јануари 2024

ПРОДОЛЖЕН РОК [Повик за апликации на Регионалната програма за мобилност]

ПРОДОЛЖЕН РОК за Повикот за апликации на Регионалната програма за мобилност за студенти/млади истражувачи од ПРВ и ВТОР циклус студии

до 21 Јануари 2024

Повик за Регионална програма за мобилност на младинско лидерство (линкови од Facebook и Instagram постовите)

 

Дополнителни информации во врска со повикот:

Во соработка со Центарот за наука и иновации (Албанија) и Иницијатива за човекови права (Србија) неодамна објавивме Повик за апликации на Регионалната програма за мобилност на младинско лидерство (RYLMP), наменет за студенти/активисти/млади истражувачи од Северна Македонија, Албанија или Србија, кои имаат интерес за истражување и застапување за прашања поврзани со младите.

Крајниот рок за аплицирање е 21.01.2024 година.

 

Заинтересираните кандидати аплицираат со свои индивидуални предлози (акциони планови) за застапување базирани на факти, со помош на формуларот за предлози кој е прикачен на повикот и со пополнување на формата за апликација, во рамките на една од приоритетните тематски области: 1) Регионална соработка и европска интеграција; 2) Образование и можности за вработување; 3) Миграција и одлив на мозоци; 4) Младинско учество и 5) Младинска акција кон двојна транзиција: дигитална и зелена. Кандидатите се охрабруваат да аплицираат со конкретизирани и специфицирани планови во една од областите споменати погоре. По евалуацијата, избраните учесници (стипендисти на RYLMP) ќе бидат поделени во групи од тројца, по еден учесник од секоја земја во согласност со нивните полиња на интерес. Тие ќе работат со своите врсници и менторска поддршка на нивните акциони планови базирани на факти.

Дополнително, планирании се два двонеделни периоди на истражувачка мобилност во секоја земја.

За време на проектот, на учесниците ќе им биде обезбедена стипендија во висина од 2.000 долари од страна на Фондацијата Отворено општество со цел покирање на патните трошоци, сместувањето и други поврзани трошоци за успешно завршување на активностите за истражување и застапување.

Работниот јазик на сите активности на програмата е англиски.

Доколку имате прашања или ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, може да се обратите кај Проектната координаторка на Програмата за истражување анализа и креирање на младински образовни политики, на lucija_chukelovska@mof.org.mk или на 078/914-495.


09 јануари 2024

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ИФ

На 10.01.2024 година со почеток од 11 часот во Малиот физички амфитеатар, Љубица Димова од Институтот за физика ќе го брани магистерскиот труд под наслов Изучување на спинските својства на парамагнетни двоатомски молекули со примена на теоријата на функционал од електронската густина.


28 декември 2023

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ПО МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1 И МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 2 ВО ЈАНУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2024

Термини за полагање на испитот по Математичка анализа 1 во јануарската испитна сесија за студентите на студиските програми на Институтот за физика:

  • · I декада: 25.1.2024 (четврток) со почеток во 13:00 часот во М-121 (математички амфитеатар
  • · II декада: 8.2.2024 (четврток)  со почеток во 13:00 часот во М-121 (математички амфитеатар)

Забелешка: Студентите да го пријават своето присуство за полагање на писмениот дел од испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот. По положување на писмениот дел од испитот, студентите можат да го полагаат усниот дел од испитот во термин по договор со предметниот професор, со најава на e-mail адресата sbrsakoska@gmail.com.

 

 

Термини за полагање на испитот по Математичка анализа 2 во јануарската испитна сесија за студентите на студиските програми на Институтот за физика:

  • · I декада: 17.1.2024 (среда) со почеток во 10:00 часот во М-121 (математички амфитеатар
  • · II декада: 1.2.2024 (четврток)  со почеток во 10:00 часот во М-121 (математички амфитеатар)

Забелешка: Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.


28 декември 2023

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ПСИХОЛОГИЈА, ПЕДАГОГИЈА И АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Во прилог е документот во кој се дадени термините за испити од јануарско-февруарската испитна сесија за прв циклус на студии за предметите Македонски јазик, психологија, педагогија и англиски јазик.

симни документ


15 декември 2023

ПРОМОЦИЈА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА ИФ

Ве информираме дека промоцијата на дипломираните студенти на Институтот за физика ќе се одржи на 18.12.2023 година со почеток во 13 часот во Малиот физички амфитеатар на Институтот за физика. Централната свеченост на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи во Големиот физички амфитеатар со почеток во 12:30 часот, а свечениот коктел ќе биде во холот на зградата од 13:45 часот.


15 декември 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2023-2024 ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ПЕРИОДОТ
16 јануари 2024 до 14 февруари 2024 (две декади) со тоа што

• 19.01.2024 г. е неработен ден, Богојавленије-Водици (православнавероисповед),

• 27.01.2024 г. е неработен ден, Свети Сава (српската заедница).

За повеќе информации во pdf документот.

симни документ


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.