Соопштенија

23 јуни 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 2 ВО ТРЕТАТА (АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Полагањето на предметот Математичка анализа 2 (од 2 семестар) во августовско-септемвриската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада - 25.08 во 10:00 часот во математички амф 

            2. декада - 09.09 во 10:00 часот во математички амф 

              (на ист термин се полага писмен и усен дел).  

Освен што испитите треба да се уредно пријавени во iknow системот, студентите треба да го пријават приуството на испит по e-mail (abdullabuklla@hotmail.com), најдоцна два дена пред испитот. Ова е многу важно за да се знае, согласно протоколот, колку студенти ќе полагаат во конкретниот термин. Доколку тоа не го направат, нема да може во тој термин да полагаат. Испитите ќе траат најмногу 120 минути.  


25 мај 2021

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА ПОТПИСИ И ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТОТ СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

    Се известуваат студентите од Природно математички факултет дека реализацијата на предметот Спорт и здравје за летниот семестар 2021 добивањето потписи во индекс, пријава и iknow системот ќе биде на 27.05.2021 и 28.05.2021 година во спортската сала на машинскиот факултет од 9.00 часот. Ги молам координаторите на групите да ги соберат индексите и пријавите и истите ги достават на горе наведената локација. Сите останати студенти кои имаа било какви прашања во врска со наставата се добродојдени.

Со почит

д-р Ристо Стаменов


25 мај 2021

Термини за испити по предметите Психологија, Педагогија, Македонски јазик и странски јазици 

Термините за испити по предметите Психологија, Педагогија, Македонски јазик и странски јазици се објавени на веб страната на ПМФ - http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432


25 мај 2021

МОЖНОСТ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ „ЈОЖЕФ ШТЕФАН“ - ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА

We are looking for a candidate for doctoral study and employment at the Electronic Ceramics Department (K5) at the Jožef Stefan Institute in the field of materials research with exotic electrical and magnetic properties, such as multi-caloric materials for new, environmentally friendly solid-state cooling systems. The work will include the preparation of materials and composite elements, structural characterization, and research of the physical properties of the prepared samples. Using special experimental methods the work will be held in the frame of our newly established Lab for materials – ULTRACOOL

http://www-k5.ijs.si/oprema/ultracool-laboratorij-financiran-iz-direktorjevega-sklada-2017/ 

The work will take place under the mentorship of Asst. Prof. Hana Uršič Nemevšek at the Electronic Ceramics Department. If you are interested in the above-mentioned research area and doctoral study, please contact: hana.ursic@ijs.si 


18 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Испитот по предметот Хемија ќе се одвива на следните датуми (времето и просторијата ќе бидат дополнително објавени од страна на предметниот професор):

I Декада

писмен испит 9 јуни 2021  година

устен испит 17 јуни 2021 година

II Декада

писмен испит 23 јуни 2021 година

устен испит 1 јули 2021 година


17 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 2 ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Полагањето на предметот Математичка анализа 2 (од 2 семестар) во јунската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада -  7.6.2021 година во 13:00 часот во математички амфитеатар 

            2. декада - 21.6.2021 година во 13:00 часот во математички амфитеатар 

              (на ист термин се полага писмен и усен дел).  

Освен што испитите треба да се уредно пријавени во iknow системот, студентите треба да го пријават приуството на испит по e-mail (abdullabuklla@hotmail.com), најдоцна два дена пред испитот. Ова е многу важно за да се знае, согласно протоколот, колку студенти ќе полагаат во конкретниот термин. Доколку тоа не го направат, нема да може во тој термин да полагаат. Испитите ќе траат најмногу 120 минути.  


17 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1 ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020-21

Полагањето на предметот Математичка анализа 1 во јунската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада -  16.6.2021 година во 10:00 часот во просторијата М135

            2. декада - 30.6.2021 година во 10:00 часот во просторијата М135


14 мај 2021

Термини за испитот молекуларна физика со термодинамика во јунската испитна сесија

Прва декада

Задачи 10.06 од 10h

Теорија 15.06 од 11h (мал физички амфитеатар)


Втора декада

Задачи 24.06 од 10h

Теорија 29.06 од 11h (мал физички амфитеатар)


06 април 2021

Термин за испит по предметот Македонски јазик кај проф. д-р Симон Саздов во априлската испитна сесија 

Испитот по предметот Македонски јазик кај проф. д-р Симон Саздов во априлската (дополнителна) испитна сесија ќе се одржи на 8.4.2021 година со почеток во 12:15 часот во Предавална 1 на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.


30 март 2021

Термини за испит кај проф. д-р Оливер Зајков во априлската сесија

Испитот од Методика на школско експериментирање (Школско експериментирање по физика) во априлската сесија ќе се одржи на 7.04.2021, среда, со почеток во 9:00 часот. Ако се пријавени повеќе од двајца кандидати, ќе има и дополнителен термин од 12:00.

Кандидатите имаат обврска да се најават за испитот кај предметниот наставник (на e-mail: zoliver@pmf.ukim.mk) најдоцна до 4.04.2021, недела, до 20:00 часот. Кандидатите ќе добијат распоред за полагање најдоцна до 5.04.2021.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.