Редовен професор д-р Владо Спиридонов

Биографија

 Д-р ВЛАДО СПИРИДОНОВ , Доктор по метеоролошки науки, Физички факултет  Универзитет во Белград.                                                                                                                                         

Визитинг професор по метеорологија, Универзитет во Виена, Австрија  (2017-2019 год.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 


© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.