Општа метеорологија

ФГЗ02


    Следни испити од овој предмет:

  • 14 јуни 2021 во 11:00 Целосен испит (писмен и усмен). Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams. За полагање со физичко присуство студентите треба да се јават со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

    Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.