Редовен професор д-р Александар Скепаровски

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.