Редовен професор д-р Ненад Новковски

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.