Редовен професор д-р Атанас Танушевски

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.