Редовен професор д-р Маргарета Пецовска-Ѓорѓевиќ

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.