Редовен професор д-р Сузана Топузоски

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.