Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.